Banner
Banner

Aktuální akční nabídka - s palivem od Bralepu až na závodní okruh


S palivem od Bralepu až na závodní okruh.

Za odběr jakéhokoliv zboží v hodnotě 7.000,- (bez DPH) získáte kartón (24 ks) energetického nápoje F-DRIVE. Navíc budete automaticky zařazeni do slosování o hlavní cenu, návštěvu závodního boxu v průběhu závodu.

Kompletní pravidla soutěže najdete níže.

Neváhejte a objednávejte od 24. do 28. 5. 2021.PRAVIDLA SOUTĚŽE

1.) Úvodní ustanovení
Organizátorem soutěže je společnost Bralep s.r.o. se sídlem Třeboradická 1075/47, 182 00, Praha 8, DIČ: CZ48026913, zapsaná u Městského soudu v Praze 6.11.1992, Spisová značka C, vložka 14303. Soutěž je určena pro osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR, které jsou způsobilé k právním úkonům. Soutěž se uskuteční na území České republiky a to prostřednictvím e-mailové komunikace. Z účasti v soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Bralep s.r.o. a osoby jim blízké. Všichni zúčastnění soutěžící se svojí účastí v soutěži zavazují k dodržování těchto pravidel.

2) Účast v soutěži
Pro účast v soutěži (zařazení do konečného slosování) je třeba splnit následující podmínky:
 • objednat jakékoliv zboží ze sortimentu společnosti Bralep s.r.o. v hodnotě 7.000,-Kč a více (ceny jsou uvedeny bez DPH) v období od 24. - 28. 5. 2021 včetně.
 • každý soutěžící bude do slosování zařazen pouze jednou.
 • 3) Losování výherců
  Losování výherců soutěže proběhne nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po jejím skončení.
  Každý z účastníku soutěže může vyhrát hlavní cenu - zákaznický voucher, který obsahuje:
  - setkání s jezdcem a majiteli stáje
  - prohlídka zázemí a možnost si udělat fotografii v samotném boxu (ve stanovených časech)
  - malé občerstvení
  - stájové tričko, čepici a energetický nápoj F-DRIVE
  - jednu jízdu na motokárách v prostorách mosteckého autodromu
  Oznámení o výhře bude výherci oznámeno prostřednictvím e-mailové zprávy nebo telefonicky s žádostí o zaslání adresy, na kterou má být výhrad doručena. Pokud výherce výhru odmítne nebo nebude opakovaně (alespoň dvakrát) reagovat na výzvy o zaslání adresy do 15-ti kalendářních dní od odeslání první zprávy, ztrácí nárok na výhru a pořadatel ji může použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům. Výhry budou předány výhercům nejpozději do 30-ti kalendářních dní od ukončení soutěže.

  4) Odpovědnost za průběh soutěže
  Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže, včetně změny doby jejího trvání a druhů výher či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na www.bralep.cz.

  5) Ochrana osobních údajů.
  Účastí v této soutěži dle článku 2) těchto Pravidel dává soutěžící organizátorovi souhlas ke zpracování poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa a telefonní číslo za účelem navázání kontaktu se soutěžícím, vyhodnocení soutěže, případné zaslání výhry a dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to maximálně po dobu 2 let od udělení souhlasu. Soutěžící uděluje organizátorovi pro případ, že se stane výhercem ceny, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na webu, Facebooku a Instagramu www.bralep.cz. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící, který takto poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zejména právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Tento souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat písemnou formou. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@bralep.cz.

  6) Závěrečná ustanovení.
  Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže. Tato úplná pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách www.bralep.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem na zákaznickou podporu Bralep - info info@bralep.cz.

  V Ledčicích dne 21. 5. 2021
  NEWS
  Vážení zákazníci, tento web slouží pro uživatele bez námi vygenerovaného přihlašovacího jména a hesla v současnosti pouze jako katalog. Bez přihlášení tedy nelze nakupovat ani přidávat zboží do košíku. Funkce registrace nového zákazníka je také zatím pouze připravována. V případě, že máte o naše výrobky zájem, kontaktujte prosím naše obchodní zástupce (viz sekce kontakty).

  Hledáme nové posily do našeho pracovního týmu. Aktuální nabídka pracovních pozic je k dispozici zde.
  ...
  Projekty EU
  information-graphics
  Společnost BRALEP s.r.o. v letech 2016-2017 realizovala projekt s názvem "MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ VÝROBY - BRALEP (/CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006456/)" s cílem modernizace a rozšíření vlastní výrobní základny nákupem nejmodernějších technologiích a zařízeních v oboru, které umožní zvýšení kapacity výroby a zvýšení kvality výroby zejména u mokrých směsí. U suchých směsí byla cílem realizace projektu možnost rozšířit sortiment o produkty s větší frakcí.

  Společnost BRALEP s.r.o. rovněž v letech 2017-2018 realizovala projekt "TESTOVÁNÍ A CERIFIKACE NOVÝCH VÝROBKŮ PRO STAVEBNICTVÍ (/CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010447/)" s cílem získání certifikace (Certifikát, stavební technické osvědčení vydané autorizovanou osobou), včetně potřebné dokumentace nutné pro řádné uvedení výrobku na trh.


  V posledním roce jsme realizovali dva nové projekty:

  Cílem projektu "VÝROBA ZDRAVOTNÍ DEZINFEKCE - BRALEP (/CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_357/0021678)" je rozšíření výroby o nová výrobní zařízení pro výrobu zdravotních dezinfekcí a gelů.

  Cílem projektu "TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACE NOVÝCH VÝROBKŮ PRO STAVEBNICTVÍ II (/CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0023061)" je získání certifikace, včetně potřebné dokumentace, nutné pro řádné uvedení výrobku na trh.

  Výše uvedené projekty byly spolufinancovány Evropskou unií.
  Rozšiřujeme flotilu
  information-graphics
  V rámci moderznizace a zdokonalování našich služeb rozšiřujeme vozový park pro vnitrostátní i mezinárodní kamionovou dopravu. Nyní k Vám naše zboží dováží i nákladní automobil SCANIA. Novou posilu si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích.
  Appendices
  281 kB Nová posila