5. 2. 2018

ODSTRANĚNÍ FIXACE

Z nenasákavých podkladů (keramické dlažby, PVC krytiny) je po sejmutí krytiny možné zbytky FIXU 400 odstranit. Na zbytky lepidla se celoplošně nanese směs teplé vody a tekutého abrazivního čistícího prostředku. Nechá se působit min. 30 minut (až se zbytky lepidla zakalí) a následně se mechanicky odstraní z podkladu pomocí gumové stěrky, jemného kartáče nebo houby na mytí nádobí. Na závěr se podklad důkladně vytře teplou vodou. Tento postup je podle potřeby nutné opakovat. Upozorňujeme, že při aplikaci výrobků je vždy nutné se řídit pokyny uvedenými na obalu a v technickém listě.

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Příprava podkladu: Před aplikací výrobků musí být provedena natápěcí zkouška tj. během 5 dnů podlahu plynule natopit na 29°C a nechat vystydnout. Teplota nesmí klesnout pod 10°C. Podklad musí být fixován proti pohybu, vyzrálý, suchý, čistý, zbavený nesoudržných částic, zbytků lepidel, mastnoty a dalších nečistot. V případě potřeby se nekvalitní podklad zarovná brusným kotoučem. Na upravený podklad se aplikuje penetrace PE 280 (penetrace se provádí i v případě rovného podkladu, kdy před lepením dlažby není nutné podklad vyrovnat stěrkou).

Obecný pracovní postup: Místnost je nutné po celém obvodě dilatovat pomocí pěnových dilatačních pásků. Širší dilatační spáry (5 - 8 mm) na podlaze je potřeba vytmelit pružnou hmotou (např. ACR 600) a přelepit lepící páskou (ne širší než 20 mm). Tenké spáry postačí přelepit páskou.
Podlahové vyrovnávací hmoty se aplikují dle návodu na obalu. Lepení podlahových krytin se provádí na dokonale proschlou vrstvu vyrovnávací hmoty. Při pokládce je dbát pokynů výrobce krytiny. Je nutné, aby byla zajištěna stejná teplota podkladu, lepidla a krytiny. Velkoformátové keramické dlaždice je třeba lepit celoplošně, oboustranně flexibilním lepidlem OL 20. Pro spárování dlažby použít kvalitní hmotu (SP 6). Provoz podlahového topení je možný nejdříve po 7 dnech od aplikace vyrovnávacích hmot. Teplota podlahy se musí zvyšovat postupně (za 1 den o +1°C). Povrchová teplota podlahy by neměla překročit 30°C. Je třeba se vyvarovat extrémním změnám teploty podlahy.

APLIKACE HYDROIZOLACE

Cementová hydroizolace HI 180 - podklad musí být fixován proti pohybu, vyzrálý, čistý, zbavený zbytků lepidel, mastnoty, prachu a dalších nečistot. Především při aplikaci na vlhký podklad je nutné pečlivě mechanicky odstranit nesoudržné části podkladu. Před aplikací hydroizolační hmoty HI 180 je suché podklady nutno napenetrovat PE 280. Hydroizolační hmota se aplikuje minimálně ve dvou vrstvách štětcem. Jakmile je první vrstva pochozí, nanáší se v kolmém směru vrstva druhá. Maximální tloušťka jedné vrstvy je 2 - 3 mm. Rohové spáry, hrdla trubek, vyhloubená místa odtoku apod. je doporučeno utěsnit vhodnou pružnou těsnící páskou, která se fixuje vtisknutím do první vrstvy hmoty. Čerstvě připravené podklady (stěny či podlahy) je možné utěsňovat nejdříve za 14 dnů. Nanesenou hmotu HI 180 je nutno chránit ...
1 
 Displayed 1-1 of 1