PODROBNÝ PRACOVNÍ POSTUP:

1. PENETRACE PODKLADU, vytvoření adhezního můstku: podle podkladu použijeme na savé podklady (beton) PE 280, na nesavé podklady (dlažba, teraso) PE 380, na problematické podklady (podklad se zbytky lepidel) BHP 080. Materiály naneseme štětcem nebo válečkem a necháme řádně vyschnout.

2. VYROVNÁNÍ PODKLADU: z nabídky firmy Bralep můžeme použít cementové nivelační hmoty ZL 770, ZL 870, ZL 970, RTN 2020. Nivelační hmoty se liší výškou vrstvy, kterou chceme vyrovnat a časem tuhnutí. V případě potřeby časové úspory je vhodné použít RTN 2020 nebo ZL 970.

3. IZOLOVÁNÍ PODLAHY provedeme pomocí cementové hydroizolace HI 180. Správným namícháním směsi s vodou můžeme dosáhnout konzistence vhodné pro nanášení štětcem, nebo nerezovým hladítkem. HI 180 nanášíme vždy ve dvou na sebe kolmých vrstvách (časové rozmezí mezi nánosem jednotlivých vrstev je min. 12 hod.). V rozích koupelny izolujeme pomocí izolační pásky. Výška jedné vrstvy může být vysoká maximálně 3 mm. Hotovou hydroizolaci musíme nechat alespoň 5 dní vyzrát. Lze použít i vysoce kvalitní disperzní hydroizolace TH 480.

4. LEPENÍ DLAŽBY A OBKLADU libovolného formátu provedeme vysoce kvalitním flexibilním lepidlem C2TE S1 OL 20. Lepidlo je díky své flexibilitě vhodné pro lepení dlažby na povrchy, které jsou vystavovány velkým teplotním rozdílům. Lepidlo rozmícháme, naneseme na dlažbu nebo podklad, nazubujeme zubovou stěrkou a dlažbu položíme.

5. SPÁROVÁNÍ: spárování provedeme dle šíře spáry pomocí SP 15 - 15 mm spáry, případně SP 6 - 6 mm spáry.

6. HYDROIZOLACI sádrokartonu, sprchového koutu apod. provedeme pomocí TH 480. Disperzní izolace TH 480 je vysoce kvalitní hydroizolace, která odolává i tlakové vodě do tlaku 0,2 MPa, což odpovídá tlaku 20ti metrového sloupce vody. Vhodná pastovitá konzistence se snadno aplikuje pomocí štětce. TH 480 naneseme ve dvou na sebe kolmých vrstvách. Po zaschnutí můžeme na TH 480 lepit přímo obklady cementovým nebo disperzním lepidlem.
...
1 
 Displayed 1-1 of 1