PODROBNÝ PRACOVNÍ POSTUP:

1. ZVÝŠENÍ PODKLADU: Použijeme mrazuvzdorný rychlobeton BRALEP C 30. při tloušťce vrstvy přesahující 20 mm doporučujeme nastavit rychlobeton C 30 hrubým pískem v poměru cca 8 kg písku na 25 kg C 30.

2. PENETRACE PODKLADU: Podle typu podkladu použijeme na savé podklady PE 280, na nesavé podklady PE 380, na problematické podklady BHP 080.

3. SPÁDOVÁNÍ: V případě potřeby spádování lze použít rychletuhnoucí tmel ROT 01, případně rychlou verzi tmelu ROT 01 PLUS. Přidáním správného množství vody dosáhneme konzistence vhodné ke spádování. Pro vyšší vrstvy
je možné ROT 01 nastavit pískem v poměru 1:1.

4. KONEČNÁ ÚPRAVA POVRCHU: Jako konečnou vrstvu ve venkovním prostředí (průjezdy, chodníky) a v garážích použijeme rychletvrdnoucí samonivelační vyrovnávací hmotu RTN 2020. Optimální vrstva vyrovnávací hmoty je 5 - 10 mm. Ke konečné bezprašné úpravě použijeme transparentní uzavírací nátěr GSCH 1200, který se vyznačuje dobrou odolností vůči oděru. Nátěrem lze ošetřit i další venkovní betonové prvky.

5. PENETRACE PODKLADU U STĚNY: K vytvoření adhezního můstku použijeme BHP 080.

6. LEPENÍ OBKLADU libovolného formátu provedeme vysoce kvalitním flexibilním lepidlem OL 20. Lepidlo splňuje normu C2TE S1. Tenkou vrstvu lepidla naneseme na podklad (hladkou stěrkou) a ihned potom naneseme vhodnou zubovou stěrkou lepidlo na rubovou stranu obkladového materiálu. V případě těžkých (kamenných) a velkoformátových obkladů doporučujeme před nanesením lepidla opatřit adhezním můstkem BHP 080 i rubovou stranu obkladu.

7. HYDROFOBIZACE: Finální povrchy RTN 2020, ROT 01, obkladů, plotů apod. lze ošetřit hydrofobizujícím nátěrem HP 680.
...
1 
 Displayed 1-1 of 1