PODROBNÝ PRACOVNÍ POSTUP:

1. PENETRACE PODKLADU: na savé podklady použijeme rychleschnoucí penetraci PE 280. Následné vyrovnání podkladu je možné dle daných podmínek provádět již po 1 hodině od aplikace penetrace.

2. VYROVNÁNÍ PODKLADU: použijeme rychletvrdnoucí samonivelační hmotu RTN 2020. Optimální vrstva samonivelační hmoty je 5 - 10 mm, pochozí je již po cca 2 hodinách. K vyhlazení drsných povrchů a opravám menších nerovností podlah a trhlin do 50 mm lze použít rychletuhnoucí dvousložkovou stěrku DUO 200 + DUO 200 T. Směs smícháme v poměru 1 váhový díl tužidla DUO 200 T na 1,5 - 2 díly suché směsi DUO 200 a ihned naneseme na podklad. Stěrka je pochozí již za 20 - 60 minut.

3. LEPENÍ PVC KRYTINY je možné provést vhodnými disperzními lepidly a různými způsoby. Vždy dbejte na pokyny výrobce krytiny. Dle těchto pokynů pak vybereme vhodné lepidlo z rozsáhlého sortimentu firmy BRALEP. Lepidlo naneseme zubovou stěrkou na podklad, necháme odvětrat dle návodu, následně položíme krytinu a zaválcujeme.

4. LEPENÍ DLAŽBY: použijeme rychletvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem OL 30. Lepidlo splňuje normu C2FT. Doba zpracovatelnosti lepidla je cca 30 minut, pochozí je již po 3 hodinách.

5. OPRAVA A VYROVNÁNÍ SCHODŮ: Použijeme rychletvrdnoucí cementový opravný tmel ROT 01 nebo jeho urychlenou verzi ROT 01 PLUS, který je pochozí již za 30 minut. Podklad napenetrujeme penetrací BRALEP PE 280. Směs smícháme s potřebným množstvím vody, naneseme na podklad, vytvarujeme a uhladíme. Další cementové hmoty lze aplikovat hned, jakmile je ROT 01 pochozí, pokládka krytin je možná za cca 24 hodin.

6. LEPENÍ PROTISKLUZOVÝCH LIŠT, schodišťových a soklových profilů provedeme rozpouštědlovým chloroprenovým lepidlem PREN 50, příp. PREN 70 (bez toluenu).
...
1 
 Displayed 1-1 of 1