PODROBNÝ PRACOVNÍ POSTUP:

1. PENETRACE PODKLADU: k penetrování sádrokartonů a jiných savých zdí použijeme PE 280 H ředěnou s vodou v poměru 1:1 nebo PE 180, která je plněná jemně mletým vápencem. Penetrace pomáhá ke snížení spotřeby barvy, homogenizuje podklad před malbou apod. Materiál naneseme válečkem nebo štětcem a necháme řádně vyschnout.

2. TMELENÍ SÁDROVÝM TMELEM GIP 300: po správném rozmíchání tmelu (tmel rozmícháme přidáním do studené vody ve správném poměru, v případě nutnosti lze směs naředit vodou. Není doporučeno směs zahušťovat přidáním prášku - výskyt nerozmíchaných podílů). Pro tmelení velkých spár se používá výztužná spárovací páska (samolepící, skelná, papírová). Samolepící se nalepí přes spáru na suchý sádrokarton, skelná a papírová se vkládá do tenké vrstvy tmelu. Po vytvrdnutí se nanáší další vrstva tmelu (předchozí vrstva se nebrousí, případný přebytečný tmel se strhne hladítkem), který se roztáhne hladítkem do ztracena. Tato vrstva se zbrousí brusnou mřížkou k finální spokojenosti.

3. TMELENÍ DISPERZNÍM TMELEM FIN 700: v případě zvýšených požadavků na konečný povrch se provede konečná úprava ještě pomocí nanesení finální vrstvy FIN 700. Při zvláštních požadavcích na konečný povrch díla je možné tmel použít i pro celoplošné tmelení. Broušení se provede brusnou mřížkou k finální spokojenosti.

4. TMELENÍ DISPERZNÍM TMELEM FIN 300: tmel je určen pro finální tenkovrstvé celoplošné vyhlazení sádrokartonu. Broušení se provede brusnou mřížkou dle potřeby.
...
1 
 Displayed 1-1 of 1