PODROBNÝ PRACOVNÍ POSTUP:

1. POSOUZENÍ PODKLADU: nejprve musíme provést posouzení podkladu, ne všechny povrchy jsou vhodné k nivelování. Podklad musí být dostatečně pevný a únosný a především se na jeho povrchu nesmí vyskytovat nesoudržné částice (prach, cementové a vápenné mléko atd.). Dále je naprosto nezbytné z podkladu odstranit zbytky lepidel, vosků, laků, mastnoty a dalších nečistot, které snižují přídržnost samonivelační hmoty (obroušením, tryskáním a vysátím).

2. PENETRACE PODKLADU, vytvoření adhezního můstku: penetrování je jednou z nejdůležitějších prací při přípravě podlahy. Penetrace částečně uzavírá póry, snižuje prašnost a nasákavost, zlepšuje povrchovou pevnost podkladu, zvyšuje přídržnost vyrovnávací hmoty k podkladu - funguje jako adhezní můstek, brání úniku vody do podkladu, sjednocuje savost podkladu. Náklady na penetraci se několikanásobně vrátí v úspoře nivelační hmoty (pokud nedostatečně penetrujeme, voda se při nivelování vsakuje do podkladu a významně roste spotřeba nivelační hmoty. Dochází samozřejmě ke znehodnocení výsledného díla). Podle podkladu použijeme na savé podklady (beton)
PE 280 nebo 280 H, na nesavé podklady (dlažba, terasa) PE 380, na problematické podklady (podklad se zbytky lepidel) BHP 080. Materiály naneseme válečkem, nebo štětcem a necháme řádně vyschnout.

3. NIVELACE: podle požadavků na vlastnosti výsledné podlahy vybereme správnou nivelační hmotu. Hobby ZL 670 (lehce namáhané prostory) , profi ZL 770 (pod měkké krytiny), mikrotechnologie ZL 870 (izolační vlastnosti), profi ZL 970 ( univerzální), Hi-tech technologie RTN 2020 (exteriér, zatěžované prostory), AN 100 (stěrka na anhydritové podklady). Vybranou nivelační hmotu rozmícháme míchadlem v přesném množství vody, které přísluší každé stěrce. Nivelační hmotu vylijeme na podklad, dle požadavků roztáhneme nerezovým zubovým hladítkem, odvzdušníme ježkem a necháme v konstantních podmínkách tuhnout. Aby se předešlo vzniku trhlin ve vyrovnávací hmotě, je potřeba přiznat konstrukční dilatace podkladu, provést dilatační spáru po celém obvodu místnosti, kolem potrubí, kanálů, sloupů a velké plochy rozdělit na pole velikosti cca 6 x 6 m. Dilatace se provede pomocí pěnové pásky nebo prořezáním do čerstvě zatvrdlé vyrovnávací hmoty. Během schnutí je potřeba zamezit přímému slunečnímu záření, průvanu a teplotním výkyvům.

4. LEPENÍ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV: podle druhu nášlapné vrstvy použijeme vhodné lepidlo BRALEP
...
1 
 Displayed 1-1 of 1